تلبية أطباؤنا

Prof. Dr. Lütfü BAŞ

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY

 

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK

NEUROSURGERY

 

Doç. Dr. Buket OFLAZOĞLU

NEUROLOGY

 

Uzm. Dr. Hüseyin ÇEKMİŞ

INTERNAL MEDICINE

 

Uzm. Dr. Mehmet AKMAN

RADIOLOGY

 

Uzm. Dr. Mansur SOYSAL

CHILD HEALTHCARE

 

Op.Dr. Bilgin Çınar SOLAK

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 

Op.Dr. Hüseyin MOBASSİT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 

Op. Dr. CEM KEZER

UROLOGY

 

Op. Dr. Bülent YILMAZ

EAR NOSE THROAT DISORDERS

 

Op. Dr. Yılmaz HELVACIOĞLU

GENERAL SURGERY

 

Dr. Tuncay Ertem

GENERAL SURGERY

 

Dr. Hasan Cabbar

UROLOGY

/center>

Op. Dr. Evren Tevfik İŞÇİ

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY

 

Op. Dr. Gürkan MOLA

ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY

 

Op. Dr.OSMAN BAKAN

EYE DISEASES

 

Dt. Kübra KOÇ

DIETITIAN

 

Dr. SAVAŞ İSPİR

EMERGENCY

 

Dr. Gökhan Ataş

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

 

Op.Dr. M.Şükrü BERİN

ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY

 

Uzm. Dr. Hüseyin Uzun

GENERAL SURGERY

 

Op. Dr. Tülin Çıkım

EAR NOSE THROAT DISORDERS

 

Uzm. Çiğdem Şen

DIETITIAN

 

Uzm. Dr. Şemsettin Şimşek

EAR NOSE THROAT DISORDERS

 

Dt. Semih Yürek

ORAL AND DENTAL CARE

 

Uzm Dr. Ayşe Apaydın

SKIN DISORDERS

 

Prof.Dr. Gordana Adamova

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 

Dr. Elma Abdula Hasanagovski

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 

Prof. Dr. Slavejko Sapunov

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 

Prof. Dr. Gordana Kiprovska

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 

Prof. Dr. Mendu Jegen

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 

Dr. Andreya Brasik

BIOCHEMISTRY

 

Prof. Dr. Katica Piperkova

NEONATOLOGY

 

Dr. Magdalena Zivkovska

EMBRYOLOGY

 

Dr. Mariya Yakimova

ORTHOPEDICS

 

 

 

Dr. Sidita Borici

DERMATOLOGY

 

Dr. Jovana Mitik

ORAL AND DENTAL CARE

 

Dr. Zoran Shushal

ORAL AND DENTAL CARE

 

Would you likte to join our team?E-mail us